XSMB 500 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày – KQXSMB 500 ngày

Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày gần đây nhất

XSMB ngày 24-06-2024

ĐB 50550
G1 86177
G2 5203456446
G3 525441156160576322218050130750
G4 2437456745861462
G5 883306957341032643792475
G6 429580654
G7 34127520
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 0,1,6,9
3 3,4,4,7
4 1,4,6
5 0,0,4
6 1,2,7
7 5,5,6,7,9
8 0,6
9 5

XSMB ngày 23-06-2024

ĐB 28501
G1 82333
G2 7075512632
G3 666794509622032034945677844165
G4 3608490839792964
G5 065716058402015564596512
G6 582872699
G7 16364349
Đầu Đuôi
0 1,2,5,8,8
1 2,6
2
3 2,2,3,6
4 3,9
5 5,5,7,9
6 4,5
7 2,8,9,9
8 2
9 4,6,9

XSMB ngày 22-06-2024

ĐB 24362
G1 36143
G2 8075988565
G3 865848492360925166114743294039
G4 2964191567060171
G5 724911793059963684234066
G6 803059596
G7 70871001
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1 0,1,5
2 3,3,5
3 2,6,9
4 3,9
5 9,9,9
6 2,4,5,6
7 0,1,9
8 4,7
9 6

XSMB ngày 21-06-2024

ĐB 14296
G1 22522
G2 1641377472
G3 128450483556642038060778515529
G4 0992554710990542
G5 068945198337672898975595
G6 389051276
G7 11521761
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,7,9
2 2,8,9
3 5,7
4 2,2,5,7
5 1,2
6 1
7 2,6
8 5,9,9
9 2,5,6,7,9

XSMB ngày 20-06-2024

ĐB 81439
G1 72590
G2 7194514138
G3 063550631977494799762195883540
G4 9583104988339394
G5 251992666072015149028572
G6 683444632
G7 17044068
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7,9,9
2
3 2,3,8,9
4 0,0,4,5,9
5 1,5,8
6 6,8
7 2,2,6
8 3,3
9 0,4,4

XSMB ngày 19-06-2024

ĐB 37567
G1 66937
G2 2500258693
G3 036713846676277955895456150911
G4 5029125645494432
G5 449392411095917949242507
G6 657014523
G7 55427889
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,4
2 3,4,9
3 2,7
4 1,2,9
5 5,6,7
6 1,6,7
7 1,7,8,9
8 9,9
9 3,3,5

XSMB ngày 18-06-2024

ĐB 74990
G1 57985
G2 7748433052
G3 813645867412602836953177454774
G4 0166149935619098
G5 856136865040924988683006
G6 726553932
G7 70105646
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0
2 6
3 2
4 0,6,9
5 2,3,6
6 1,1,4,6,8
7 0,4,4,4
8 4,5,6
9 0,5,8,9

XSMB ngày 17-06-2024

ĐB 00002
G1 89539
G2 6519614242
G3 367911746517396808347469849217
G4 1790490935327588
G5 846462308652513808537207
G6 959746249
G7 22721703
Đầu Đuôi
0 2,3,7,9
1 7,7
2 2
3 0,2,4,8,9
4 2,6,9
5 2,3,9
6 4,5
7 2
8 8
9 0,1,6,6,8

XSMB ngày 16-06-2024

ĐB 17597
G1 14213
G2 8205725910
G3 340169562066695910891914996769
G4 6324937193419350
G5 251624375066683996694629
G6 254366156
G7 70329681
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6,6
2 0,4,9
3 2,7,9
4 1,9
5 0,4,6,7
6 6,6,9,9
7 0,1
8 1,9
9 5,6,7

XSMB ngày 15-06-2024

ĐB 40369
G1 61635
G2 8588589164
G3 823630511815616003830111213463
G4 4569184513534889
G5 217304780898715917693106
G6 121026567
G7 13779652
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,6,8
2 1,6
3 5
4 5
5 2,3,9
6 3,3,4,7,9,9,9
7 3,7,8
8 3,5,9
9 6,8
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 500 ngày

Bộ số Số lượt về
61
về 11 lần
67
về 10 lần
79
về 10 lần
20
về 8 lần
32
về 8 lần
Bộ số Số lượt về
34
về 8 lần
36
về 8 lần
52
về 8 lần
57
về 8 lần
70
về 8 lần

Thống kê 500 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 40 lần Đuôi 0: 50 lần Tổng 0: 40 lần
Đầu 1: 42 lần Đuôi 1: 52 lần Tổng 1: 41 lần
Đầu 2: 48 lần Đuôi 2: 45 lần Tổng 2: 57 lần
Đầu 3: 60 lần Đuôi 3: 41 lần Tổng 3: 55 lần
Đầu 4: 51 lần Đuôi 4: 52 lần Tổng 4: 47 lần
Đầu 5: 50 lần Đuôi 5: 50 lần Tổng 5: 52 lần
Đầu 6: 61 lần Đuôi 6: 57 lần Tổng 6: 59 lần
Đầu 7: 60 lần Đuôi 7: 52 lần Tổng 7: 63 lần
Đầu 8: 48 lần Đuôi 8: 46 lần Tổng 8: 43 lần
Đầu 9: 40 lần Đuôi 9: 55 lần Tổng 9: 43 lần

Thống kê lô tô 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 174 lần
62
về 169 lần
52
về 163 lần
61
về 160 lần
32
về 159 lần
Bộ số Số lượt về
49
về 158 lần
44
về 157 lần
89
về 157 lần
10
về 156 lần
56
về 152 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 500 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1320 lần Đuôi 0: 1389 lần Tổng 0: 1300 lần
Đầu 1: 1373 lần Đuôi 1: 1308 lần Tổng 1: 1346 lần
Đầu 2: 1307 lần Đuôi 2: 1458 lần Tổng 2: 1364 lần
Đầu 3: 1292 lần Đuôi 3: 1358 lần Tổng 3: 1296 lần
Đầu 4: 1395 lần Đuôi 4: 1298 lần Tổng 4: 1310 lần
Đầu 5: 1337 lần Đuôi 5: 1296 lần Tổng 5: 1362 lần
Đầu 6: 1425 lần Đuôi 6: 1367 lần Tổng 6: 1381 lần
Đầu 7: 1343 lần Đuôi 7: 1309 lần Tổng 7: 1420 lần
Đầu 8: 1345 lần Đuôi 8: 1282 lần Tổng 8: 1395 lần
Đầu 9: 1363 lần Đuôi 9: 1435 lần Tổng 9: 1326 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: